Имате нужда от геодезист в гр. Казанлък и района или гр. София? Свържете се с нас!

Кои сме ние?

Ние сме геодезическа фирма със седалище в град Казанлък, изградена от млад и отговорен екип с правоспособни лица, която практикува дейност в гр. София, гр. Казанлък и населените места в района. Основната ни дейност е в областта на кадастъра и инвестиционното проектиране – част Геодезия.

 Не се притесняваме от късите срокове. Притежаваме пълна проектантска правоспособност – специалност Геодезия и правоспособност за извършване на дейности по кадастъра. Предлагаме широк набор от геодезически услуги. Вижте повече в секция “За нас”.