Имате нужда от геодезист в гр. Казанлък или гр. София? Свържете се с нас!

Кои сме ние?

Ние сме геодезическа фирма със седалище в град Казанлък, изградена от млад и отговорен екип с правоспособни лица, която практикува дейност в гр. София и гр. Казанлък. Основната ни дейност е в областта на кадастъра и инвестиционното проектиране – част Геодезия.

2020 беше пълноценна година

Балкански поток

Изграждане на газопровод “Балкански поток”, 2020 г.

GPS измервания

Създаване на фотограметрични марки за самолетно заснемане на земеделските земи и изработване на ортофото карта за Министерството на земеделието, храните и горите, 2020 г.

Геофизични проучвания

Триизмерни сеизмични проучвания в землищата на общините Враца и Криводол за разширяване на газовото хранилище в Чирен, Булгартрансгаз ЕАД, 2020 г.

2021 година продължава да е пълна с приключения

Изграждане на скоростен път между Мездра и Ботевград, 2021 г.

Рехабилитация на път Ребърково - Лютидол - Ботевград

Основен ремонт (рехабилирация) на път  III-161 “Ребърково – Лютидол – Ботевград” от  км 0+000 до км 33+040, 2021 г.

Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри, 2021 г.

viber_image_2021-11-10_18-51-27-245
PXL_20211025_121717212

Трасиране на частни гори с горскостопанска маркировка, 2021 г.

Повече за нашите партньори:  ВЕРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

яз. Чаир дере

2022 година

PXL_20220529_044009979

Поддържане на държавната нивелачна мрежа, 2022 г.

Изработване на методика за заснемане с дрон, 2022 г.

Capture

Генериране на 2D и 3D модели на сгради и инфраструктури, 2022 г.

2-min

Проектите са свързани със захранване на новопостроени жилищни сгради, подмяна и полагане на нови кабели средно и ниско напрежение, рециклиране и изнасяне на 

3

електрически табла на границата на собствеността, възстановяване и реконструкция на мрежи ниско напрежение, реконструкция, ремонт и изграждане на трафопостове, 2022 г.

Най-доброто предстои - 2023 година

viber_image_2023-03-27_16-30-42-689
PXL_20221228_113936548-min
PXL_20221230_134547276-min