Висококачествени услуги в геодезията

Имате нужда от геодезист в гр. Казанлък, гр. София и района?
Ние предлагаме професионални решения!

Кои сме ние?

Ние сме геодезическа фирма със седалище в гр. Казанлък, изградена от млад и отговорен екип с правоспособни лица.

Основната ни дейност е в областта на кадастъра и инвестиционното проектиране – част Геодезия.
Не се притесняваме от късите срокове. Предлагаме широк набор от геодезически услуги.

01.

Въздушно заснемане

Фотограметрия, цифров модел на повърхнина, на терена, триизмерни модели, ортофото мозайки

02.

Кадастрални услуги

Издаване на скици, комбинирани скици, делба на имоти, нанасяне на сгради, идентичност 

03.

Геодезически заснемания

Снимка за проектиране, контролно заснемане на фундамент, огради, сгради, търпимост

04.

Трасировъчни дейности

Трасиране на имотни граници, строителни оси, изкопи, конструктивни елементи

Притежаваме необходимите инструменти и екип от обучени специалисти за извършване на всякакъв вид геодезически дейности. Изработване и входиране на проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.