ЕКСПЕРТНИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ

Имате нужда от геодезист в гр. София или гр. Казанлък? 
Ние предлагаме професионални решения! 

Кои сме ние?

Ние сме геодезическа фирма със седалище в гр. Казанлък, изградена от млад и отговорен екип с правоспособни лица. Разполагаме вече и с офис в гр. София, ж.к. Дружба 1, до езерото.

Основната ни дейност е в областта на кадастъра и инвестиционното проектиране – част Геодезия.
Не се притесняваме от късите срокове. Предлагаме широк набор от геодезически услуги.

01.

Фотограметрия, цифров модел на повърхнина, на терена, триизмерни модели, ортофото мозайки

02.

Издаване на скици, комбинирани скици, делба на имоти, нанасяне на сгради, идентичност 

03.

Снимка за проектиране, контролно заснемане на фундамент, огради, сгради, търпимост

04.

Трасиране на имотни граници, строителни оси, изкопи, конструктивни елементи

Извършване на всякакъв вид геодезически дейности. Изработване и входиране на проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Заповядайте в нашия офис вече и в гр. София, ж.к. Дружба 1, до езерото.