ЕКСПЕРТНИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ

Имате нужда от геодезист в гр. Казанлък или гр. София? 
Ние предлагаме професионални решения! Вече с офис и в ж.к. Дружба 1, София.

Кои сме ние?

Ние сме геодезическа фирма със седалище в гр. Казанлък, изградена от млад и отговорен екип с правоспособни лица. Разполагаме вече и с офис в гр. София, ж.к. Дружба 1, до езерото.

Основната ни дейност е в областта на кадастъра и инвестиционното проектиране – част Геодезия.
Не се притесняваме от късите срокове. Предлагаме широк набор от геодезически услуги.

01.

Въздушно заснемане

Фотограметрия, цифров модел на повърхнина, на терена, триизмерни модели, ортофото мозайки

02.

Кадастрални услуги

Издаване на скици, комбинирани скици, делба на имоти, нанасяне на сгради, идентичност 

03.

Геодезически заснемания

Снимка за проектиране, контролно заснемане на фундамент, огради, сгради, търпимост

04.

Трасировъчни дейности

Трасиране на имотни граници, строителни оси, изкопи, конструктивни елементи

Извършване на всякакъв вид геодезически дейности. Изработване и входиране на проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. Заповядайте в нашия офис вече и в гр. София, ж.к. Дружба 1, до езерото.