За нас

   Петков Гео ЕООД е геодезическа фирма с основна дейност в град Казанлък и град София. Ние сме млад и отговорен екип, който не се притеснява от късите срокове. Притежаваме пълна проектантска правоспособност – специалност Геодезия и правоспособност за извършване на дейности по кадастъра. Предлагаме широк набор от геодезически услуги. Разполагаме с тотална станция и GNSS приемник CHCNAV, компютри и софтуер за обработка, както и високопроходим служебен автомобил.

Нашият екип

_SAK1546

инж. Пламен Петков

Управител / инженер - геодезист /
Образование: Университет по архитектура, строителство и геодезия
Специалност "Геодезия" - магистър
Специализация "Геоинформационни системи"
Правоспособности:
- Пълна проектантска правоспособност
- Правоспособност за извършване на дейности по кадастъра
- Правоспособност за издаване на скици и схеми на самостоятелни обекти от кадастрална карта и кадастрални регистри

Цветозара Стоядинова

Техник - геодезист
Образование: Лесотехнически универститет
Специалност "Екология и опазване на околната среда" - бакалавър
"Възстановяване на околната среда и екологичен мониторинг" - магистър