За нас

Нашият екип

_SAK1546

инж. Пламен Петков

Управител / инженер - геодезист /
Образование: Университет по архитектура, строителство и геодезия
Специалност "Геодезия" - магистър
Специализация "Геоинформационни системи"
Правоспособности:
- Пълна проектантска правоспособност
- Правоспособност за извършване на дейности по кадастъра
- Правоспособност за издаване на скици и схеми на самостоятелни обекти от кадастрална карта и кадастрални регистри

PXL_20230819_153733432

Цветозара Стоядинова

Образование: Лесотехнически универститет
Специалност "Екология и опазване на околната среда" - бакалавър
"Възстановяване на околната среда и екологичен мониторинг" - магистър

2020 беше пълноценна година

Балкански поток

Изграждане на газопровод “Балкански поток”, 2020 г.

GPS измервания

Създаване на фотограметрични марки за самолетно заснемане на земеделските земи и изработване на ортофото карта за Министерството на земеделието, храните и горите, 2020 г.

Геофизични проучвания

Триизмерни сеизмични проучвания в землищата на общините Враца и Криводол за разширяване на газовото хранилище в Чирен, Булгартрансгаз ЕАД, 2020 г.

2021 година продължава да е пълна с приключения

Изграждане на скоростен път между Мездра и Ботевград, 2021 г.

Рехабилитация на път Ребърково - Лютидол - Ботевград

Основен ремонт (рехабилирация) на път  III-161 “Ребърково – Лютидол – Ботевград” от  км 0+000 до км 33+040, 2021 г.

Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри, 2021 г.

viber_image_2021-11-10_18-51-27-245
PXL_20211025_121717212

Трасиране на частни гори с горскостопанска маркировка, 2021 г.

Повече за нашите партньори:  ВЕРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

яз. Чаир дере

2022 година

PXL_20220529_044009979

Поддържане на държавната нивелачна мрежа, 2022 г.

Изработване на методика за заснемане с дрон, 2022 г.

Capture

Генериране на 2D и 3D модели на сгради и инфраструктури, 2022 г.

2-min

Проектите са свързани със захранване на новопостроени жилищни сгради, подмяна и полагане на нови кабели средно и ниско напрежение, рециклиране и изнасяне на 

3

електрически табла на границата на собствеността, възстановяване и реконструкция на мрежи ниско напрежение, реконструкция, ремонт и изграждане на трафопостове, 2022 г.

Най-доброто предстои - 2023 година

viber_image_2023-03-27_16-30-42-689
PXL_20221228_113936548-min
PXL_20221230_134547276-min
PXL_20230604_160154212

Поддържане на държавната нивелачна мрежа, 2023 г.

PXL_20230621_171609626

Поддържане на държавната нивелачна мрежа, 2023 г.

PXL_20230821_170949149

Създаване на фотограметрични марки за самолетно заснемане на земеделските земи, 2023 г.