За нас

_SAK1546-min

инж. Пламен Петков

Управител / инженер - геодезист /
Образование: Университет по архитектура, строителство и геодезия
Специалност "Геодезия" - магистър
Специализация "Геоинформационни системи"
Правоспособности:
- Пълна проектантска правоспособност
- Правоспособност за извършване на дейности по кадастъра
- Правоспособност за издаване на скици и схеми на самостоятелни обекти от кадастрална карта и кадастрални регистри

Най-доброто предстои - 2024 година

411917185_918295625923207_1899035680131044909_n-min
viber_image_2024-03-21_23-39-17-957-min

Заповядайте на бул. “Кръстю Пастухов” 51, ж.к. Дружба 1, партер, към езерото.

ofis sofiq

2023 година

viber_image_2023-03-27_16-30-42-689-min

Поддържане на държавната нивелачна мрежа, 2023 г.

Поддържане на държавната нивелачна мрежа, 2023 г.

Създаване на фотограметрични марки за въздушно заснемане на земеделските земи, 2023 г.

2022 беше пълноценна година

Поддържане на държавната нивелачна мрежа, 2022 г.

Изработване на методика за заснемане с дрон, 2022 г.

Генериране на 2D и 3D модели на сгради и инфраструктури, 2022 г.

Проектите са свързани със захранване на нови абонати, подмяна и полагане на нови кабели средно и ниско напрежение, рециклиране и изнасяне на 

електрически табла на границата на собствеността, възстановяване и реконструкция на мрежи ниско напрежение, реконструкция, ремонт и изграждане на трафопостове, 2022 г.

2021 година продължава да е пълна с приключения

Изграждане на скоростен път, участък ЛОТ 2: Мездра – Ботевград от път I-1 /E-79/ от км 161+367 до км 174+800, 2021 г.

Рехабилитация на път Ребърково - Лютидол - Ботевград

Основен ремонт (рехабилирация) на път  III-161 “Ребърково – Лютидол – Ботевград” от  км 0+000 до км 33+040, 2021 г.

Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри, 2021 г.

Трасиране на частни гори с горскостопанска маркировка, 2021 г.

Повече за нашите партньори:  ВЕРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

яз. Чаир дере

2020 година

Балкански поток

Изграждане на газопровод “Балкански поток”, 2020 г.

GPS измервания

Създаване на фотограметрични марки за самолетно заснемане на земеделските земи и изработване на ортофото карта за Министерството на земеделието, храните и горите, 2020 г.

Геофизични проучвания

Триизмерни сеизмични проучвания в землищата на общините Враца и Криводол за разширяване на газовото хранилище в Чирен, Булгартрансгаз ЕАД, 2020 г.