Въздушно заснемане (фотограметрия)

дрон

“ПЕТКОВ ГЕО” ЕООД предлага облитане с дрон и изработването на следните цифрови продукти: 

– ортофото мозайка; 

– цифров модел на повърхнината (DSM);

 – цифров модел на терена (DTM); 

– триизмерен модел.